AKA

 • AKA Berkut-5

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / 2...20 kHz
  • Weight: 1,3 kg
  • Power: 4x AA

  More about AKA Berkut-5 →

 • AKA Intronik L

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / 5 | 40 kHz
  • Weight: 1,3 kg
  • Power: 6x AA

  More about AKA Intronik L →

 • AKA Intronik STF

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / 1 | 20 kHz
  • Weight: 1,3 kg
  • Power: 6x AA
 • AKA Kondor-3

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / kHz
  • Weight: 1,5 kg
  • Power: 4x AA

  More about AKA Kondor-3 →

 • AKA Kondor-7252

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / 6.5 kHz
  • Weight: 1,6 kg
  • Power: 6x AA

  More about AKA Kondor-7252 →

 • AKA Kondor-7252M

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / kHz
  • Weight: 2 kg
  • Power: Accumulator 1300 mAh
 • AKA Piligrim-47

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / 2...20 kHz
  • Weight: 1,3 kg
  • Power: 4x AA

  More about AKA Piligrim-47 →

 • AKA Piligrim-7246

  • Type: ground detector
  • Coil: 12 DD
  • Technology: VLF / 14 kHz
  • Weight: 1,3 kg
  • Power: 4x AA
 • AKA Signum MFD HM

  • Type: ground detector
  • Coil: HM Tech 10 DD
  • Technology: VLF / 1 | 30 kHz
  • Weight: 1,3 kg
  • Power: 6x AA
 • AKA Signum MFT 7272M

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / 1...30 kHz
  • Weight: 1,3 kg
  • Power: 6x AA
 • AKA Signum SFT 7270

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / 6.5 kHz
  • Weight: 1,6 kg
  • Power: 6x AA
 • AKA Sorex 7280

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / 6.5 kHz
  • Weight: 1,3 kg
  • Power: 6x AA

  More about AKA Sorex 7280 →

 • AKA Sorex 7281

  • Type: ground detector
  • Coil: 10 DD
  • Technology: VLF / 2...20 kHz
  • Weight: 1 kg
  • Power: 4x AA

  More about AKA Sorex 7281 →